Hardangerbrua kjem

Ikkje ein gong SV sine folk i Stortingets samferdslekomité ville i går seia nei til Hardangerbrua. No tykkjest brua nærare enn nokon sinne.