Nabomøte om radioaktivt søppel

SIM Næring AS på Stord har invitert naboane rundt Eldøyane til eit møte for å orientera om planane for eit nytt reinseanlegg for lågradioaktivt avfall. Miljøvernrådgjevaren i Stord har kritisert selskapet for manglande informasjon til redde naboar.