Hensynsløs kamp om tanken

Den viktigste kamp som føres i dag, er kampen om tanken. Det var sjefredaktør Stig Kankkonen sitt klare budskap i Bergen.