BKK får konkurranse frå Askøy

BKK vil få konkurranse frå Askøy Energi i kampen om breibandkundane. Den nye eigaren av energiselskapet på Askøy, Fredrikstad Energiverk, skal ha breiband som eitt av satsingsområda.