«Det observeres høy grad av korrigering og irettesetting av barn, manglende støtte og oppfølging i frilek, samt manglende forståelse for barnas behov mtp en alders— og nivåtilpasset oppfølging.»

Slik beskriver Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) i Fana forholdene i Trollhatten barnehage på Nesttun.

For tre uker siden sendte de en bekymringsmelding til Bergen kommune. Fagpersoner fra PPT og Pedagogisk fagsenter er blant annet bekymret for manglende oppfølging av barn, både emosjonelt og praktisk.

- Tilsnakk når barn gråt

Bergens Tidende har vært i kontakt med flere foreldre i Trollhatten barnehage. En av dem ønsker ikke å stå frem med navn, men forteller at vedkommende selv har vurdert å sende bekymringsmelding til kommunen.

— Da barnet mitt begynte i barnehagen, fikk ettåringen en primærkontakt. Etter tre dager fikk jeg beskjed om at barnet skulle flyttes til andre ansatte fordi det ikke skulle bli for knyttet til én person. Det reagerte jeg veldig på. En ettåring som bare har vært hjemme hos foreldrene må få søke trygghet et sted. Jeg har også reagert på måten barnet ble snakket til når det hadde vært i barnehagen få dager og gråt når jeg skulle gå, forteller forelderen.

Foreldrerådets arbeidsutvalg har sendt ut en generell e-post, hvor de har spurt foreldrene om de er fornøyde med barne- hagen. Ifølge foreldrerepresentant Ørjan Berg-Johannesen var de aller fleste tilbakemeldingene positive. Selv har han hatt barn i Trollhatten barnehage i ett år, og har ingenting å utsette på barnehagen.

I bekymringsmeldingen skriver PPT-kontoret i Fana også at de er bekymret for fysisk miljø og sikkerhet i barnehagen.

Fredag i forrige uke var ansatte ved Fagavdelingen for skole og barnehage i Bergen kommune på tilsyn i Trollhatten barnehage.

- Vi vurderte det som en alvorlig bekymringsmelding, og handlet raskt for å få gjennomført tilsyn, sier Marianne Boge, leder ved Fagavdelingen.

Hun sier også at fagavdelingen sjelden mottar bekymringsmeldinger fra PPT.

Boge vil ikke si noe om hva de fant i tilsynet ettersom fag- avdelingen ennå ikke har konkludert. Hun regner med at de vil gjøre dette før jul.

Flere klager

Kommunen har også tidligere mottatt klager på Trollhatten barnehage. Flere av disse går på manglende tilsyn med barn, og uro for sikkerheten i barnehagen.

I mars 2012 reagerte en besøk­ende i barnehagen på at et barn lå i en vogn utenfor barnehagen, tilsynelatende uten tilsyn.

I juni 2011 førte kommunen tilsyn i barnehagen etter en klage, og der de blant annet presiserte at et kjellerrom uten vindu ikke må brukes til puterom for barna, og påpekte at portene inn til barnehagen jevnlig må kontrolleres for å sikre at de ikke står åpne.

I mai 2011 fikk helsevernetaten en bekymringsmelding etter at en 1 1/2 år gammel jente ble funnet gråtende, alene på en liten avsats i barnehagen. De som fant henne, jobbet i området, og hadde sett at hun satt alene en stund. Så hørte de gråt, og så at hun hadde falt gjennom et hull i et gjerde, og nedover en bratt skråning. Da de leverte henne tilbake, opplevde de ikke at barnet var savnet i barnehagen.

Boge sier at det ikke er funnet avvik ved noen av de tidligere tilsynene som er gjennomført, og at det de har registrert som merknader skal ha blitt forbedret.

- Men generelt kan jeg si at hvis vi får flere klager på samme barnehage, blir vi mer oppmerksomme og følger mer med.

- Alvorlige og tristebeskyldninger

BarnehagestyrerTonje-Christin Bru sier bekymringsmeldingen kom som en overraskelse på alle iTrollhatten barnehage.

Bru er oppgitt over atbekymringene ikke er blitt tatt opp med henne før det ble sendtbekymringsmelding.

— Vi har hatt god dialogmed de fagpersonene fra PPT som har jobbet hos oss, men har kanskje ikke værtenige om alt. Men vi fikk først høre om beskyldningene da kommunen kom påtilsyn på fredag, sier Bru.

Hun har selv ikke lestselve bekymringsmeldingen, men har fått innholdet gjengitt. Hun mener at sakenkunne vært løst dersom PPT og barnehagen hadde snakket sammen om utfordringenede har hatt.

— Noen kan komme inn og oppleveat vi er stresset eller småhissige, men da er det utrolig viktig at vi får viteom det, så vi finner forklaringer. Uforberedt sykefravær eller plutseligeendringer kan gjøre at det for andre ser ut som vi ikke har kontroll, sier Bru.

Forberedt på avvik

Styreren sier de ansattei barnehagen forbereder seg på at de kan få avvik som følge av tilsynet, og devil sammen snakke om hva som har skjedd. Dette har de også gjort ettertidligere tilsyn og klagesaker.

At noen foreldre harreagert på praksisen i barnehagen synes hun det er vanskelig å kommentere.

— De bør si ifra så vikan finne ut hvorfor ting har skjedd, sier Bru. Hun viser også til atforeldrerepresentantene er blitt involvert i den pågående tilsynssaken, og atden generelle tilbakemeldingen fra foreldregruppen har vært positiv.

170 prosent stilling

Tonje-Christin Bru er påhjemmesiden til Trollhatten barnehage oppført som pedagogisk leder i 60 prosentstilling, i tillegg til "styrerstilling på ca. 30 prosent". Bru stårogså oppført som pedagogisk leder/styrer i Løbergstien barnehage i 80–100prosent. Til sammen står hun altså oppført med 170 til 190 prosent stilling.

Bru bekrefter at hun haren stilling på over 100 prosent.

— Jeg jobber sompedagogisk leder i de to barnehagene på faste dager. I tillegg har jegstyreroppgaver, men her har jeg fått hjelp av styrerassistenter, sier Bru.

Felles for beggebarnehagene er at de sliter med økonomien, og har gått med underskudd flere år.I fjorårets regnskap bemerker revisor at aksjekapitalen er helt eller delvistapt, og at det er usikkerhet vedrørende fortsatt drift.

— Vi har røde tall, og2012 var et skikkelig dårlig år. Kostnaden ved innleid arbeidskraft tok nestenknekken på oss. I år har vi jobbet hardt, og snudd dette. Pr. august viserregnskapene overskudd på ca. 200.000 kroner i hver barnehage, sier Bru.