Ingen tiltale mot styr-mannen

Riksadvokaten legger bort tiltalen mot overstyrmann Olav Skjetne etter "Sleipner"-forliset. Samtidig blir ikke kaptein Sverre Hagland tiltalt for uaktsomt drap.