Sønner bedre enn sitt rykte

Sønner er langt bedre enn sitt rykte. De overlater slett ikke alltid omsorgen for sine gamle foreldre til familiens kvinner.