- Stram kommuneøkonomi rammer barna

Når kommuneøkonomien blir vanskelig, går det ut over skolen. Det peker utdanningsdirektør Kjellbjørg Lunde på i sin tilstandsrapport.