- Jeg er ingen kverulant

Tingrettsdommer Gunnar Torkildsen krever at hans krav om å få tilbake vann- og avløpsgebyr ikke foreldes.