Direktoratet stolar på HSD

Torsdag fekk Sjøfartsdirektoratet ei munnleg forklaring frå HSD om korleis selskapet vil praktisera store passasjer- og bagasjemengder på snøggbåtane.