Forsøk kan endre rusundervisning

Rusundervisningen i grunnskolen i Hordaland kan snart bli forandret.