Fjell kommune svir etter børsfallet

Fjell kommune kan truleg se langt etter dei 17 millionane som kommunen har budsjettert med i avkastning frå fonda sine i 2001.