Radioaktiv motstand i Høyre

Høyres Øyvind Halleraker ønsker sterkere press på den britiske regjeringen for å stoppe de radioaktive utslippene fra Sellafield.