Presses til å heve eksamenskarakterer

Prøvesensuren for matematikkeksamen i 2. klasse på videregående skole ga et snitt på 2,4. Nå har sensorene fått pålegg om å heve de endelige karakterene til et snitt på minst 3,0.