Laveste fødselstall på 15 år

Bergenserne setter ned tempoet i dobbeltsengen. Haukeland sykehus må tilbake i protokollene fra 80-tallet for å finne så få barnefødsler.