Bøtelagt i Sogn, slapp unna i Bergen for same lovbrot

Likskap for lova, krev Sveinung Bjørkedal, og klagar ei trafikkbot han fekk i Sogn inn for statsadvokaten. I nabofylket slapp bilistane unna med åtvaring for akkurat det same lovbrotet.