- Mange havner på legevakten

Til nå i sesongen har fem-seks personer havnet på legevakten etter å ha svinget seg på isen i Bergenshallen. Tallet ville trolig vært lavere dersom folk brukte hjelm.