Allmenne fag taper

Yrkesfaglig utdannelse er mer populært blant dagens ungdom. Allmennfaglig studieretning blir taperen.