Flest busser på hovedtraseene

De fleste beboerne i utkantstrøk bør belage seg på å vente lenge på bussen 17. mai. Både Gaia og HSD kjører søndagsruter.