Smarte rotter drikker mest

Smarte rotter har en tendens til å bli stordrankere, viser en canadisk undersøkelse.