Vil ha langt flere private skoler

Skolene skal bli selvstendige økonomiske enheter. Kommunene får forsøksvis ta over driften av den videregående skolen. Offentlige og private skoler skal likestilles økonomisk.