Hardangerfjorden klarert for blåskjel

Hardangerfjorden er ikkje lenger ueigna for skjeldyrking. Dette gjeld likevel ikkje Sørfjorden.