150 års maritim utdanning i Bergen

Det er 150 år siden Bergen fikk sin første institusjon for maritim utdanning. I 1853 startet daværende Bergen Sjømannsskole, mens Bergen Maskinistskole fulgte opp i 1853.