Ikke nytt tilsyn

Mens Utdanningsforbundet mener Levende Ords skoler bør fratas statsstøtte, finner ikke Utdanningsdirektøren i Hordaland noen grunn til å føre nytt tilsyn.