Slamsuging skapte kø

Langs nordre innfartsåre sto køene mot sentrum i formiddag. Grunnen var slamsuging i Eidsvågstunnelen.