Rusinstitusjon får gode skussmål

Verken Fylkesmannen i Rogaland eller Rogaland fylkeskommune har noe å utsette på Karmsund ABR-Senter.