Da terroren ikke kom til Høyanger

Ka ska' vi gjere da? Bygge tak over hele Høyanger og ta jobb som museumsvakter?