Byfornying til hverdagsbruk

Bergen har mange byrom, store som små. Og mange har vært med på å sette dem i stand og forskjønne dem - for eksempel det kommunale veikontor og de bergenske brosettere.