Skolestart med foreldreopprør

Flere foreldreutvalg planlegger protestaksjoner mot de dramatiske kuttene som rammer skolene i Bergen. Streik og demonstrasjoner foran rådhuset kan bli aktuelt.