- Tøft å være innvandrer og student

Mange studenter med innvandrerbakgrunn klarer ikke å fullføre utdannelsen. Manglende kontakt med norske medstudenter gjør at de blir isolert.