Håndplukkede ledere skal etterforske drap

Et utvalg nedsatt av Riksadvokaten går inn for at drap i Norge skal etterforskes av håndplukkede eliteledere, for å sikre at det ikke gjøres tabber i den kritiske første etterforskningsfasen.