Spår nedlegging og konkursar

Eksportfylket Sogn og Fjordane vil bli serleg hardt ramma av den utflaggingsbølgja som no går over landet.