Vart sjuke av HVPU-reformen

På Osterøy går tre hjelpepleiarar og ein barnevernspedagog sjukemelde på tredje året. Den overordna organiseringa av HVPU- reformen i kommunen gjorde dei sjuke.