• MUMIER PÅ BERGEN MUSEUM: Uten at noen har rørt dem, har gamle, egyptiske figurer ved Bergen Museum flyttet på seg. Hva er det som skjer? Førsteamanuensis Frode Storås i sovepose og museumsbetjent Richard Saure har hatt en mørk, lang natt på seg til å finne svar. FOTO: RUNE NIELSEN

Natten med dødens tjenere