- Barselloftet legges ned

Barselloftet legges ned og all føde- og barselomsorg på Haukeland Universitetssykehus skal samles på Kvinneklinikken.