Auka press for rassikring

Fylkesordførar Nils R. Sandal lovar at det politiske presset for å sikra vegar i Sogn og Fjordane blir auka. Og han veit kva han snakkar om: Han har sjølv teken av ras ein gong.