Fylleskandale på HSD-ferge

Hele mannskapet på fem om bord på HSD-fergen MF "Os" fikk positivt utslag på blodprøven.