Skylder på plutselig løslatelse

Søknaden fra Roy-Ove Takvam om økonomisk støtte til avrusing er ennå ikke ferdigbehandlet ved Åsane sosialkontor.