Må få gatenavn i havn

Hvor ligger Briggen hotell? Hva er korteste vei mellom Rubinen nattklubb og Spondalen? Alle gatenavn skal sitte når kommende drosjesjåfører stiller til eksamen.