Bergenske adresser på flere dialekter

Folk har et forhold til sine adresser. Og de liker ikke uventede forandringer, som for eksempel at Nesttunbrekka blir Nesttunbrekken uten forhåndsvarsel.