Trafikkulykke i Sandviken

En trafikkulykke ved bompengeringen i Sandviken om lag klokken 07.45 i morges, førte til kjempekøer på veiene inn fra Åsane.