Vedtar svømmeanlegg på Nygårdstangen

Samtlige partier i bystyret går inn for å plassere et nytt svømmeanlegg på Nygårdstangen. Flertallet vil ha anlegget plassert på badelandstomten.