Bedre med fjernvarme

Når fjernvarmeanlegget blir satt i drift neste år, vil luftkvaliteten i Bergen bedres. Spesielt på dagene med mest forurensing.