Frykter ubesatte prestestillinger

Flere prestestillinger i Bjørgvin bispedømme kan bli stående ubesatt i kortere eller lengre tid neste år. Årsaken er pengemangel.