Påsett brann hos lensmann

Politiet har sett i gang full etterforsking etter at huset til lensmannen i Gaular blei forsøkt tent på natt til laurdag.