Taper penger på å jobbe

Dersom Nathalie Ponroy jobber mer enn to timer i uken, mister hun hele arbeidsledighetstrygden sin.