Beskyldningene

Etter det BT kjenner til går anklagen mot de tre partimedlemmene på at de har drevet omfattende fraksjonsvirksomhet over mange år. Dette skal være noen av anklagene: