Bedre busstilbud til Sandsli fra høsten

Tidligst fra høsten av vil Gaia Trafikk og HSD Buss kunne tilby et sterkt utvidet busstilbud fra og til Sandsli/Kokstad.