Medieinvasjon

291 pressebesøk i 1999. 273 i 2000. Markedssekretær Siri Giil og hennes kolleger i Bergen Reiselivslag har hendene fulle året rundt med å informere og guide norske og utenlandske journalister, fotografer og tv-team som vil presentere Bergen for sine lesere, lyttere og seere.