• (1/2)
    HAR BEVIS: 750 laks på rømmen er tekne i Etneelva. Her viser Vidar Børretzen alle skjelprøvene som kan seia kor fisken kjem frå.<p/>FOTO: LENA VERMEDAL

- Kom og hent laksen, Alsaker

750 rømde oppdrettslaks blei fiska på stong i Etneelva i haust. -No får Alsaker koma til Etne og henta kvar einaste oppdrettsfisk, krev elveeigarlaget.